Tên thật Hồ Thanh Bửu.

Sinh năm 1953.

Nguyên quán Bình Định, Miền Trung nước Việt.

11 tuổi xa gia đình.

14 tuổi rời Trung vào Nam.

28 tuổi hành trình lữ thứ.

Hiện đang cư ngụ tại Úc Châu.


~~^***^~~